Good Friday in Cavite

Good Friday Tradition
“Penitensya”
Ligtong, Rosario Cavite // April 3, 2015 // with Chino & JanMing
“Ang Penitensya ay isang panata ng mga Pilipinong Kristiyano na naniniwala sa pagpapakasakit at pagtitiis bilang sakripisyo sa panahon ng Semana Santa. Iba’t ibang paraan ang ginagawa para maipakita ang pagsisisi sa mga kasalanan ng tao, mula sa simpleng pagtitiis ng hindi pagkain at pagpapakasarap o pag-aayuno hanggang sa pagpapapako sa krus para tularan ang ginawang pagpapakasakit ni Hesus”
Warning: Very Graphic Content

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s